Vote for Animals
Djurskyddslöftet

Vilda djur och växter

Anta Djurskyddslöftet

Stötta implementerandet av en positiv lista över exotiska sällskapsdjur för att reglera vilka arter som får handlas med och hållas inom EU

Under de senaste åren har det blivit allt populärare att hålla exotiska djur istället för mer traditionella sällskapsdjur. Det har gjort EU till en av de största importörerna av tropiska fiskar, reptiler, fåglar och däggdjur. Detta trots att de flesta arter som klassas som exotiska djur inte är lämpade för ett liv i fångenskap och att det är extremt svårt för människor att ge dem den omvårdnad, foder och klimat som djuren behöver. Exotiska djurarter kan också utgöra ett hot mot den lokala biologiska mångfalden samt påverka folkhälsan negativt. En positiv lista från EU skulle fastställa vilka djurarter som får handlas med och hållas som sällskapsdjur inom EU på ett tydligt och omfattande sätt och se till att alla arter som inte finns med på listan blir förbjudna.

Införa ett förbud mot vilda djur på cirkus inom hela EU

Cirkusar misslyckas med att tillfredsställa de mest basala sociala, rörelsemässiga och hälsorelaterade behoven för vilda djur. Dessa djur tvingas att utföra onaturliga beteenden och träningsprocessen innehåller i många fall fysisk bestraffning som stressar dem. De utsätts för trånga utrymmen, stora och högljudda grupper av människor, återkommande transporter, dåligt sammansatta sociala grupper och brytningar av viktiga sociala band mellan djur. 24 medlemsländer har hittills infört begränsningar i användandet av vilda djur på cirkusar. Ett samlat grepp behövs nu från medlemsländerna på EU-nivå för att stänga ner den här föråldrade formen av underhållning.

Främja samexistens med vilda djur och viltvård med icke-dödlig utgång inom EU

I tätbefolkade kontinenter som Europa tvingas vilda djur att samexistera och integreras med människans aktiviteter. Ansträngningar för att lösa konflikter med vilda djurs intressen borde börja med att ifrågasätta konfliktens orsaker och att utveckla en kultur där samlevnad med människors verksamhet blir möjlig. Användning av icke-dödliga metoder och minimering av lidande för djuren för att uppnå en fredlig samexistens bör främjas på EU-nivå.

Stödja antagandet av nationella förbud mot pälsodling och motsätta sig initiativ som ger EU-godkännande till pälsindustrin.

Uppfödning av djur med avseende på pälsproduktion motsägs av de flesta EU-medborgare som anser att det är oacceptabelt, onödigt och omoraliskt att hålla och döda djur för produktion av en lyxprodukt för vilken det finns många mer humana alternativ.
I ett sammanhang där medlemsstaterna går mot förbudet mot denna grymma industri, har Europeiska kommissionen nyligen meddelat att den kommer att inrätta ett andra EU-referenscenter för att även fokusera på pälsdjurens välfärd. Denna typ av initiativ ger legitimitet till en grym industri, är helt ineffektiv när det gäller att förbättra djurens välfärd och använda pengar från EU-skattebetalare för något som de flesta anser vara oacceptabla.