Vote for Animals
Djurskyddslöftet

Handel och djurskydd

Anta Djurskyddslöftet

Säkerställa att importen av animaliska produkter från tredje land uppfyller EU:s djurskyddslagstiftning

Under det senaste årtiondet har handeln med djurprodukter mellan EU och andra länder nästan fördubblats. Den här handeln är ofta negativ för djurskyddet då de flesta av de internationella handelsavtalen inte tar hänsyn till djurskyddsfrågor. En liberaliseringen av handeln utan att säkerställa att djurskydd inkluderas innebär att den europeiska marknaden har öppnats upp för billiga produkter från djur som har behandlats dåligt. Dessa produkter konkurrerar sedan med produkter från europeiska producenter som måste följa en striktare djurskyddslagstiftning. Det är därför av stor vikt att handelsavtal innehåller krav som ser till att importerade animaliska produkter fullt ut uppfyller EU:s djurskyddslagstiftning. En obligatorisk märkning med produktionsmetod skulle hjälpa till att säkerställa att importen överensstämmer med EU:s lagstiftning och främjar utvecklingen av högre djurskydds nivåer både inom EU och i tredje land.