Vote for Animals
Djurskyddslöftet

Djur inom forskningen

Anta Djurskyddslöftet

Främja implementering av en omfattande och konkret EU-strategi för att fasa ut användandet av djur inom forskning och utbildning

Mer än 12 miljoner djur används varje år för vetenskapliga ändamål i Europa. Förutom de potentiellt smärtsamma försöken kan uppfödningen, hållandet och inhysningen av djuren också vara en källa till stress och lidande. Djurförsök har länge varit ett omtvistat område av etiska skäl. På senare tid har det också blivit omtvistat av vetenskapliga skäl då en stadigt växande skara forskare ifrågasätter pålitligheten i att använda djur. De poängterar att resultaten från djurförsök inte på ett självklart sätt kan föras över till människor. Med utvecklandet av alternativa metoder till djurförsök, vilket möjliggör att forskare ersätter och minskar antalet djur som används, bör EU-kommissionen främja en tydlig strategi med milstolpar och tidsplan för att fasa ut användandet av djur inom forskning, testning och utbildning.