Vote for Animals
Anta Djurskyddslöftet

Profil

Detta är din möjlighet till att stötta initiativ för ett bättre djurskydd i EU.
Ta ställning för djuren generellt eller ange specifika områden där du vill arbeta för ett starkare djurskydd.
Fält markerade med * är obligatoriska.

Om jag väljs in lovar jag att:

Djurskyddslöftet

Lantbruksdjur

Vilda djur och växter

Hästar

Sällskapsdjur

Djur inom forskningen

Handel och djurskydd

Intergrupp om djurens välfärd och bevarande