Vote for Animals
Stránka so sľubom

Profil kandidáta

Dnes máte príležitosť podporiť iniciatívy týkajúce sa welfare zvierat. Môžete potvrdiť svoj záujem o celú tému alebo sa môžete zaviazať k podpore welfare zvierat v konkrétnych oblastiach.
Aby bolo možné váš sľub zaregistrovať, musíte označiť najmenej päť bodov sľubu.
Polia označené * sú povinné.

Ak budem zvolený/-á, zaväzujem sa

Verejný sľub

Hospodárske zvieratá

Voľne žijúce zvieratá

Koňovité

Spoločenské zvieratá

Zvieratá vo vede

Obchod a welfare zvierat

Medziskupina pre welfare a ochranu