Vote for Animals
Semnați angajamentul

Angajament pentru Bunăstarea Animalelor

Aceste alegeri vor determina prioritățile politice ale Europei pentru următorii cinci ani. Progresul politic pentru bunăstarea animalelor depinde de euro-parlamentari dedicați. De aceea rugăm candidații să își exprime implicarea semnând acest angajament.

Despre angajament

Angajament general

 • Să acționez pentru a mă asigura că sensibilitatea animalelor și implicațiile acesteia sunt recunoscute în toate propunerile legislative și politicile relevante care ajung în fața Parlamentului

  Tratatul de la Lisabona introduce în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene recunoașterea faptului că animalele sunt ființe sensibile (Articolul 13 al Titlului II). Acest articol ar trebui să fie menționat în citările rapoartelor și documentelor parlamentare ale tuturor propunerilor legislative și inițiativelor de politici relevante pentru bunăstarea animalelor, astfel încât aceasta să poată fi luată în considerare în mod corespunzător.


 • În cazul revizuirii Tratatelor, să sprijin includerea bunăstării animalelor ca o competență partajată

  Instituțiile Europene pot adopta legi privind bunăstarea animalelor numai în baza Politicii Agricole Comune, bunei funcționări a pieței interne sau protecției sănătății umane cu privire la bolile animale transmisibile. Transformarea bunăstării animalelor într-o competență partajață ar permite instituțiilor Uniunii să elaboreze legi privind bunăstarea animalelor per se, la fel cum se poate face de către Statele Membre. Aceasta reflectă așteptările majorității cetățenilor Europei, care consideră că unele sau cele mai multe din deciziile privind bunăstarea animalelor ar trebui luate la nivel european (Eurobarometer, 2016).


 • Să solicit Comisiei să asigure aplicarea eficientă și implementarea legislației referitoare la bunăstarea animalelor în toate Statele Membre

  Există o serie de standarde legale ale Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor răspândite în numeroase acte legislative, dar respectarea și aplicarea lor adeseori nu corespund așteptărilor. De exemplu, audituri ale Comisiei au descoperit că între 95-100% din porcii din Olanda, Italia, Spania, Danemarca și Germania au coada amputată, în contradicție flagrantă cu legislația europeană. Parlamentul are puterea de control asupra Comisiei pentru a se asigura ca sunt întreprinse acțiuni corective pentru cazurile în care legislația care trebuie să protejeze animalele nu este implementată.


 • Să sprijin adoptarea unei legi cadru privind bunăstarea animalelor care să ofere un nivel minim de protecție tuturor animalelor, protejând simultan aquis-ul existent

  Legislația europeană privind bunăstarea animalelor are în continuare o sferă de acțiune limitată. Introducerea unei legi cadru privind bunăstarea animalelor ar avea obiectivul de a oferi o protecție de bază animalelor aflate în proprietate sau abandonate, incluzând speciile domestice fără stăpân, reflectând astfel principiul că animalele sunt prevăzute cu sensibilitate, prevăzut în articolul 13 al Tratatului. Această lege nu ar trebui sub nici o formă să dilueze aquis-ul curent legat de bunăstarea animalelor, ci să ofere reguli și norme mai clare facilitând un nivel de conformitate mai bun și mai profund cu legislația existentă privind bunăstarea animalelor.


 • Să promovez și să sprijin dezvoltarea politicilor pentru introducerea unor standarde mai bune privind bunăstarea animalelor.

  Este probabil ca în această legislatură să fie propuse multe inițiative care au potențialul de a promova sau amenința interesele animalelor. Invităm Membrii Parlamentului să folosească toate căile de inițiative parlamentare pe care le au la dispoziție – rapoarte din inițiativa proprie, anchete parlamentare, interpelări, expoziții și conferințe, pentru a promova standarde mai bune pentru bunăstarea animalelor.


 • Să apelez la Comisia Europeană pentru numirea unui Comisar pentru Bunăstarea Animalelor

  Bunăstarea animalelor este o problemă transversală care afectează o varietate de politici europene. Astăzi aproximativ un sfert din departamentele comisiei au legătură directă cu interesele animalelor. Subordonarea bunăstării animalelor unui singur Comisar are rolul de se asigura că beneficiază de o abordare unitară de către executivul UE. Aceasta ar transmite un mesaj puternic referitor la angajamentul Comisiei de a îmbunătăți viața animalelor.

Animalele de fermă

 • Să fac tot ce îmi stă în putință pentru a reduce transportul animalelor vii pentru sacrificare prin înlocuirea lui cu comerțul de carne).

  În fiecare an 1 miliard de păsări și 42 de milioane de oi, capre, cai, porci și bovine sunt transportate prin UE și spre țări terțe, majoritatea pentru sacrificare. Transportul animalelor vii ridică numeroase probleme privind bunăstarea lor, având în vedere că sunt frecvent expuse foamei, deshidratării, căldurii excesive, epuizării, lipsei de spațiu și odihnă. Transportul animalelor vii aduce și riscuri severe de sănătate publică contribuind la răspândirea bolilor. Prioritizarea transportului cărnii și carcaselor ar avea un impact major asupra reducerii suferinței animalelor, menținând în același timp activitățile comerciale.


 • Să promovez eliminarea rapidă a utilizării cuștilor pentru creșterea animalelor de fermă.

  Aproape 700 de milioane de animale de fermă, incluzând găini, prepelițe, iepuri, scroafe și rațe sunt închise în cuști în ferme din UE în fiecare an. Multe din ele își petrec cea mai mare parte a vieții în cuști. Animalele închise în cuști au mișcările drastic restricționate și nu își pot manifesta comportamente naturale de bază, cu un efect negativ asupra sănătății și bunăstării lor. Utilizarea cuștilor trebuie de aceea interzisă și însoțită de promovarea unor sisteme de creștere a animalelor în condiții mai bune.


 • Să sprijin revizuirea Directivei privind protecția puilor destinați producției de carne pentru îmbunătățirea substanțială a bunăstării acestor animale.

  Producția industrială a puilor de carne este predominantă în UE, fiind crescute 7 miliarde de animale. Acest sistem de producție aduce probleme majore legate de bunăstarea animalelor provenind de la selecția raselor pentru creștere rapidă, densitatea păsărilor în crescătorii, lipsa luminii naturale, a îmbunătățirilor și oportunităților de manifestare a comportamentelor naturale. Directiva privind protecția puilor destinați producției de carne include numai standarde minime de protecție care au nevoie urgentă de revizuire referitoare la aspecte de bunăstare, mediu și sănătate publică. O astfel de revizuire a fost solicitată recent în plenul Parlamentului European.


 • Să mă asigur că bunăstarea animalelor de fermă devine o prioritate în implementarea Politicii Agricole Comune (PAC)

  Numai 1.54% din bugetul PAC este cheltuit în prezent pentru măsuri privind bunăstarea animalelor. Transformarea acesteia într-o prioritate a implementării PAC este esențială pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor Uniunii, având în vedere că 82% dintre aceștia consideră că animalele de fermă ar trebui să fie protejate mai bine decât sunt în prezent (Eurobarometer 2016).


 • Să pun capăt practicii de hrănire forțată (îndopare) a rațelor și gâștelor utilizate pentru producția de foie gras (ficat gras)

  În prezent producția de foie gras presupune îndoparea rațelor și gâștelor. Această îngrășare a ficatului afectează funcția hepatică și respirația păsărilor. Pe lângă durerea produsă sunt folosite cuști individuale pentru a limita rezistența animalelor la hrănirea forțată. În plus, milioane de pui de sex feminin sunt uciși după naștere, în producția de foie gras fiind utilizați numai masculii. 23 de state membre nu utilizează hrănirea forțată și există alternative la această procedură. Ajustarea standardelor de marketing pentru “foie gras” este necesară pentru a permite utilizarea acestor alternative pe picior de egalitate.


 • Să mă asigur că toate animalele sunt sunt mereu asomate corect înaintea sacrificării

  Regulamentul privind protecția animalelor în momentul uciderii stabilește standarde minime privind protecția acestora în momentul sacrificării. Asomarea înaintea uciderii este obligatorie dar au fost tolerate derogări din motive culturale sau religioase. Fără asomare animalele pot rămâne conștiente și suferi minute în șir, ceea ce mulți factori interesați, cum ar fi federația Veterinarilor din Europa, condamnă în mod constant. Asomarea reversibilă ar fi compatibilă cu sacrificarea conformă cu cerințelor religioase, oferind o reducere semnificativă a suferinței animalelor.


 • Să sprijin introducerea de noi reglementări care să garanteze bunăstarea peștilor în special la momentul sacrificării și în timpul transportului.

  Numărul peștilor crescuți în ferme depășește de departe pe cel al tuturor animalelor dotate cu sensibilitate și crescute pentru hrana oamenilor. În prezent bunăstarea peștilor nu este abordată în mod specific de legislația europeană, în ciuda faptului că, încă din 2003, consensul științific este că peștii sunt dotați cu sensibilitate. Introducerea de noi reglementări europene este necesară pentru asigurarea cerințelor elementare de bunăstare pentru pești.

Fauna sălbatică

 • Sprijin adoptarea unei liste pozitive a speciilor de animale de companie exotice pentru a determina ce animale exotice pot fi comercializate și crescute în UE

  În ultimii ani există un trend ascendent legat de creșterea animalelor exotice față de cele tradiționale, transformând UE într-un importator major de pești tropicali, reptile, pasări și mamifere. În ciuda acestui fapt majoritatea speciilor de animale exotice nu se pretează la viața în captivitate și este extrem de greu pentru proprietar să le ofere îngrijirea, hrana și adăpostul de care au nevoie. Speciile exotice pot reprezenta o amenințare la adresa biodiversității locale și pot avea un impact negativ asupra sănătății publice. O listă pozitivă la nivel european ar stabili ce specii pot fi comercializate și crescute ca animale de companie într-un mod clar și cuprinzător, astfel încât speciile care nu se regăsesc pe lista ar fi de fapt interzise.


 • Să adopt o interdicție la nivel european privind utilizarea animalelor sălbatice în circuri

  Circurile nu garantează condițiile sociale, de spațiu și de sănătate de bază pentru animalele sălbatice. Aceste animale sunt obligate să efectueze comportamente ne-naturale și instruirea include pedepse fizice care sunt stresante pentru ele. Sunt lipsite de spațiu, expuse maselor mari și gălăgioase de oameni, călătoresc frecvent, trăiesc în structuri sociale ne-naturale și sunt private de relații sociale normale. 24 de țări membre ale UE au adoptat limitări pentru utilizarea animalelor sălbatice în circuri. Este nevoie acum de o abordare coordonată la nivelul Statelor Membre pentru a opri definitiv această formă arhaică de divertisment.


 • Să promovez coexistența cu și managementul non-letal al speciilor sălbatice în UE

  În continentele dens populate, cum este Europa, speciile sălbatice sunt forțate să coexiste și să fie integrate în activitățile umane. Eforturile de a rezolva conflictele cu speciile sălbatice trebuie să înceapă prin identificarea cauzelor conflictelor și dezvoltarea unei culturi a coexistenței și co-adaptării cu oamenii. Abordarea conflictelor prin metode non-letale și reducerea atingerii aduse bunăstării acestora trebuie să fie promovate la nivel european.


 • Să sprijin adoptarea unei interdicții la nivel național privind fermele de blănuri și să mă opun inițiativelor prin care Uniunea Europeană ar susține industria blănurilor.

  Majoritatea cetățenilor UE se opun creșterii animalelor pentru producția de blănuri, considerând că este inacceptabil, inutil și imoral să crești și să ucizi animale pentru producerea unui bun de lux pentru care exista alternative mai umane.
  În contextul în care Statele Membre se îndreaptă spre interzicerea acestei industrii crude, Comisia Europeană a anunțat recent ca va înființa un al doilea Centru European de Referință care se va concentra și pe bunăstarea animalelor crescute pentru blană. Acest tip de inițiative legitimează o industrie crudă, sunt total ineficiente pentru bunăstarea animalelor și folosesc banii contribuabililor europeni pentru un lucru pe care majoritatea îl consideră inacceptabil.

Ecvide

 • Să promovez bunăstarea și creșterea responsabilă a ecvidelor, sprijinită prin metode robuste de identificare și de trasabilitate

  Ignoranța este cauza bunăstării reduse căreia îi cad victime ecvidele (Caii, măgarii și catârii) în Europa. Niciun stat membru nu este lipsit de probleme în acest domeniu. De aceea Comisia ar trebui să ajute la promovarea deținerii responsabile a ecvidelor, indiferent de locul în care trăiesc sau de rolul lor. Mai mult decât atât, noțiunea de deținere responsabilă trebuie să aibă la bază un sistem adecvat de identificare și înregistrare. Trasabilitatea se află în centrul bunăstării și sănătății ecvidelor. Fără o identificare și înregistrare adecvată ecvidele nu pot fi asociate persoanei responsabile cu bunăstarea lor.

Animale de companie

 • Să promovez introducerea unor sisteme compatibile de identificare și înregistrare a câinilor și pisicilor la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura o trasabilitate mai eficientă a acestor animale.

  Comerțul ilegal cu câini produce peste 1 miliard de euro și este în plină expansiune în toată Europa. Tot în creștere este și comerțul ilegal cu pisici. Comerțul online cu animale de companie pune în pericol sănătatea și bunăstarea animalelor. Amenință și sănătatea publică, subminând drepturile consumatorilor și piața internă prin competiție neloială și evaziune fiscală. Pentru a opri acest comerț crud și ilegal cu animale de companie, Comisia Europeană trebuie să se asigure ca există cerințe minime pentru identificarea și înregistrarea pisicilor și câinilor în fiecare Stat membru și că informația poate fi accesată pentru fiecare animal oriunde pe cuprinsul Uniunii.

Animalele de laborator

 • Să promovez adoptarea unei strategii Europene cuprinzătoare și concrete cu repere clare pentru eliminarea treptată a animalelor utilizate în cercetare, testare și educație.

  Peste 12 milioane de animale sunt utilizate în fiecare an în Europa în scopuri științifice. Pe lângă procesele de testare, potențial dureroase, modul în care animalele sunt crescute și îngrijite poate de asemenea cauza durere și suferință. Testarea pe animale este de mult un subiect controversat din motive etice. Acum este contestată și din motive științifice, existând un număr crescând de oameni de știință care pun la îndoială relevanța utilizării animalelor. Ei subliniază că datele nu pot fi extrapolate cu ușurință de la animale la oameni. Odată cu dezvoltarea de metode alternative, care permit oamenilor de știință să înlocuiască și să reducă numărul de animale folosite, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze o strategie clară cu repere și un calendar pentru reducerea treptată a utilizării animalelor în cercetare, testare și știință.

Comerțul și bunăstarea animalelor

 • Să mă asigur că importurile de produse de origine animală din țări terțe respectă deplin standardele UE privind bunăstarea animalelor.

  În ultimul deceniu comerțul cu produse animale dintre UE și țările terțe aproape s-a dublat. Acest comerț este de multe ori în detrimentul bunăstării animalelor deoarece majoritatea tratatelor comerciale neglijează aspectele legate de bunăstarea animalelor. Liberalizarea comerțului fără garantarea bunăstării animalelor implică deschiderea pieței europene către produse ieftine, care ignoră calitatea vieții animalelor ceea ce amenință competitivitatea produselor europene care trebuie să respecte standarde mai înalte în acest domeniu. Este extrem de important ca acordurile comerciale să includă prevederi pentru ca importul de produse animale să respecte standardele Uniunii Europene referitoare la bunăstarea acestora. Marcarea obligatorie pe etichete a metodelor de producție în UE ar ajuta la asigurarea conformității importurilor și ar contribui la promovarea unei bunăstări mai ridicate în UE și terțe țări.

Intergrupul pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor

 • Dacă voi fi ales mă angajez să mă alătur Intergrupului pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor, din dorința de a îmi uni forțele cu alți euro-parlamentari dedicați bunăstării animalelor

  Acest Intergrup este principala forță în favoarea animalelor din Parlamentul European. Este al doilea Intergrup în ordinea vechimii și printre cele cu cea mai bună reprezentare. Intergrupul oferă oportunitatea europarlamentarilor din diferite Grupuri Politice de a se întâlni, discuta și de a ajunge la un consens trans-partinic legat de bunăstarea animalelor.