Vote for Animals
Angajament pentru Bunăstarea Animalelor

Ecvide

Despre angajament

Să promovez bunăstarea și creșterea responsabilă a ecvidelor, sprijinită prin metode robuste de identificare și de trasabilitate.

Ignoranța este cauza bunăstării reduse căreia îi cad victime ecvidele (Caii, măgarii și catârii) în Europa. Niciun stat membru nu este lipsit de probleme în acest domeniu. De aceea Comisia ar trebui să ajute la promovarea deținerii responsabile a ecvidelor, indiferent de locul în care trăiesc sau de rolul lor. Mai mult decât atât, noțiunea de deținere responsabilă trebuie să aibă la bază un sistem adecvat de identificare și înregistrare. Trasabilitatea se află în centrul bunăstării și sănătății ecvidelor. Fără o identificare și înregistrare adecvată ecvidele nu pot fi asociate persoanei responsabile cu bunăstarea lor.