Vote for Animals
Angajament pentru Bunăstarea Animalelor

Comerțul și bunăstarea animalelor

Despre angajament

Să mă asigur că importurile de produse de origine animală din țări terțe respectă deplin standardele UE privind bunăstarea animalelor.

În ultimul deceniu comerțul cu produse animale dintre UE și țările terțe aproape s-a dublat. Acest comerț este de multe ori în detrimentul bunăstării animalelor deoarece majoritatea tratatelor comerciale neglijează aspectele legate de bunăstarea animalelor. Liberalizarea comerțului fără garantarea bunăstării animalelor implică deschiderea pieței europene către produse ieftine, care ignoră calitatea vieții animalelor ceea ce amenință competitivitatea produselor europene care trebuie să respecte standarde mai înalte în acest domeniu. Este extrem de important ca acordurile comerciale să includă prevederi pentru ca importul de produse animale să respecte standardele Uniunii Europene referitoare la bunăstarea acestora. Marcarea obligatorie pe etichete a metodelor de producție în UE ar ajuta la asigurarea conformității importurilor și ar contribui la promovarea unei bunăstări mai ridicate în UE și terțe țări.