Vote for Animals
Angajament pentru Bunăstarea Animalelor

Animalele de fermă

Despre angajament

Să fac tot ce îmi stă în putință pentru a reduce transportul animalelor vii pentru sacrificare prin înlocuirea lui cu comerțul de carne).

În fiecare an 1 miliard de păsări și 42 de milioane de oi, capre, cai, porci și bovine sunt transportate prin UE și spre țări terțe, majoritatea pentru sacrificare. Transportul animalelor vii ridică numeroase probleme privind bunăstarea lor, având în vedere că sunt frecvent expuse foamei, deshidratării, căldurii excesive, epuizării, lipsei de spațiu și odihnă. Transportul animalelor vii aduce și riscuri severe de sănătate publică contribuind la răspândirea bolilor. Prioritizarea transportului cărnii și carcaselor ar avea un impact major asupra reducerii suferinței animalelor, menținând în același timp activitățile comerciale.

Să promovez eliminarea rapidă a utilizării cuștilor pentru creșterea animalelor de fermă.

Aproape 700 de milioane de animale de fermă, incluzând găini, prepelițe, iepuri, scroafe și rațe sunt închise în cuști în ferme din UE în fiecare an. Multe din ele își petrec cea mai mare parte a vieții în cuști. Animalele închise în cuști au mișcările drastic restricționate și nu își pot manifesta comportamente naturale de bază, cu un efect negativ asupra sănătății și bunăstării lor. Utilizarea cuștilor trebuie de aceea interzisă și însoțită de promovarea unor sisteme de creștere a animalelor în condiții mai bune.

Să sprijin revizuirea Directivei privind protecția puilor destinați producției de carne pentru îmbunătățirea substanțială a bunăstării acestor animale.

Producția industrială a puilor de carne este predominantă în UE, fiind crescute 7 miliarde de animale. Acest sistem de producție aduce probleme majore legate de bunăstarea animalelor provenind de la selecția raselor pentru creștere rapidă, densitatea păsărilor în crescătorii, lipsa luminii naturale, a îmbunătățirilor și oportunităților de manifestare a comportamentelor naturale. Directiva privind protecția puilor destinați producției de carne include numai standarde minime de protecție care au nevoie urgentă de revizuire referitoare la aspecte de bunăstare, mediu și sănătate publică. O astfel de revizuire a fost solicitată recent în plenul Parlamentului European.

Să mă asigur că bunăstarea animalelor de fermă devine o prioritate în implementarea Politicii Agricole Comune (PAC).

Numai 1.54% din bugetul PAC este cheltuit în prezent pentru măsuri privind bunăstarea animalelor. Transformarea acesteia într-o prioritate a implementării PAC este esențială pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor Uniunii, având în vedere că 82% dintre aceștia consideră că animalele de fermă ar trebui să fie protejate mai bine decât sunt în prezent (Eurobarometer 2016).

Să pun capăt practicii de hrănire forțată (îndopare) a rațelor și gâștelor utilizate pentru producția de foie gras (ficat gras).

În prezent producția de foie gras presupune îndoparea rațelor și gâștelor. Această îngrășare a ficatului afectează funcția hepatică și respirația păsărilor. Pe lângă durerea produsă sunt folosite cuști individuale pentru a limita rezistența animalelor la hrănirea forțată. În plus, milioane de pui de sex feminin sunt uciși după naștere, în producția de foie gras fiind utilizați numai masculii. 23 de state membre nu utilizează hrănirea forțată și există alternative la această procedură. Ajustarea standardelor de marketing pentru “foie gras” este necesară pentru a permite utilizarea acestor alternative pe picior de egalitate.

Să mă asigur că toate animalele sunt sunt mereu asomate corect înaintea sacrificării.

Regulamentul privind protecția animalelor în momentul uciderii stabilește standarde minime privind protecția acestora în momentul sacrificării. Asomarea înaintea uciderii este obligatorie dar au fost tolerate derogări din motive culturale sau religioase. Fără asomare animalele pot rămâne conștiente și suferi minute în șir, ceea ce mulți factori interesați, cum ar fi federația Veterinarilor din Europa, condamnă în mod constant. Asomarea reversibilă ar fi compatibilă cu sacrificarea conformă cu cerințelor religioase, oferind o reducere semnificativă a suferinței animalelor.

Să sprijin introducerea de noi reglementări care să garanteze bunăstarea peștilor în special la momentul sacrificării și în timpul transportului.

Numărul peștilor crescuți în ferme depășește de departe pe cel al tuturor animalelor dotate cu sensibilitate și crescute pentru hrana oamenilor. În prezent bunăstarea peștilor nu este abordată în mod specific de legislația europeană, în ciuda faptului că, încă din 2003, consensul științific este că peștii sunt dotați cu sensibilitate. Introducerea de noi reglementări europene este necesară pentru asigurarea cerințelor elementare de bunăstare pentru pești.