Vote for Animals
Angajament pentru Bunăstarea Animalelor

Angajament general

Despre angajament

Să acționez pentru a mă asigura că sensibilitatea animalelor și implicațiile acesteia sunt recunoscute în toate propunerile legislative și politicile relevante care ajung în fața Parlamentului.

Tratatul de la Lisabona introduce în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene recunoașterea faptului că animalele sunt ființe sensibile (Articolul 13 al Titlului II). Acest articol ar trebui să fie menționat în citările rapoartelor și documentelor parlamentare ale tuturor propunerilor legislative și inițiativelor de politici relevante pentru bunăstarea animalelor, astfel încât aceasta să poată fi luată în considerare în mod corespunzător.

Să promovez și să sprijin dezvoltarea politicilor pentru introducerea unor standarde mai bune privind bunăstarea animalelor.

Este probabil ca în această legislatură să fie propuse multe inițiative care au potențialul de a promova sau amenința interesele animalelor. Invităm Membrii Parlamentului să folosească toate căile de inițiative parlamentare pe care le au la dispoziție – rapoarte din inițiativa proprie, anchete parlamentare, interpelări, expoziții și conferințe, pentru a promova standarde mai bune pentru bunăstarea animalelor.

Să solicit Comisiei să asigure aplicarea eficientă și implementarea legislației referitoare la bunăstarea animalelor în toate Statele Membre.

Există o serie de standarde legale ale Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor răspândite în numeroase acte legislative, dar respectarea și aplicarea lor adeseori nu corespund așteptărilor. De exemplu, audituri ale Comisiei au descoperit că între 95-100% din porcii din Olanda, Italia, Spania, Danemarca și Germania au coada amputată, în contradicție flagrantă cu legislația europeană. Parlamentul are puterea de control asupra Comisiei pentru a se asigura ca sunt întreprinse acțiuni corective pentru cazurile în care legislația care trebuie să protejeze animalele nu este implementată.

Să sprijin adoptarea unei legi cadru privind bunăstarea animalelor care să ofere un nivel minim de protecție tuturor animalelor, protejând simultan aquis-ul existent.

Legislația europeană privind bunăstarea animalelor are în continuare o sferă de acțiune limitată. Introducerea unei legi cadru privind bunăstarea animalelor ar avea obiectivul de a oferi o protecție de bază animalelor aflate în proprietate sau abandonate, incluzând speciile domestice fără stăpân, reflectând astfel principiul că animalele sunt prevăzute cu sensibilitate, prevăzut în articolul 13 al Tratatului. Această lege nu ar trebui sub nici o formă să dilueze aquis-ul curent legat de bunăstarea animalelor, ci să ofere reguli și norme mai clare facilitând un nivel de conformitate mai bun și mai profund cu legislația existentă privind bunăstarea animalelor.

În cazul revizuirii Tratatelor, să sprijin includerea bunăstării animalelor ca o competență partajată.

Instituțiile Europene pot adopta legi privind bunăstarea animalelor numai în baza Politicii Agricole Comune, bunei funcționări a pieței interne sau protecției sănătății umane cu privire la bolile animale transmisibile. Transformarea bunăstării animalelor într-o competență partajață ar permite instituțiilor Uniunii să elaboreze legi privind bunăstarea animalelor per se, la fel cum se poate face de către Statele Membre. Aceasta reflectă așteptările majorității cetățenilor Europei, care consideră că unele sau cele mai multe din deciziile privind bunăstarea animalelor ar trebui luate la nivel european (Eurobarometer, 2016).

Să apelez la Comisia Europeană pentru numirea unui Comisar pentru Bunăstarea Animalelor.

Bunăstarea animalelor este o problemă transversală care afectează o varietate de politici europene. Astăzi aproximativ un sfert din departamentele comisiei au legătură directă cu interesele animalelor. Subordonarea bunăstării animalelor unui singur Comisar are rolul de se asigura că beneficiază de o abordare unitară de către executivul UE. Aceasta ar transmite un mesaj puternic referitor la angajamentul Comisiei de a îmbunătăți viața animalelor.