Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Zwierzęta w nauce

Złóż deklarację

Promować przyjęcie kompleksowej i konkretnej strategii UE, w ramach której są określone etapy stopniowego odejścia od wykorzystywania zwierząt do celów badań, doświadczeń i edukacji.

Każdego roku w Europie do celów naukowych wykorzystuje się ponad 12 milionów zwierząt. Oprócz potencjalnie bolesnych badań sposób, w jaki zwierzęta są hodowane, oraz warunki, w jakich przebywają, mogą być źródłem cierpienia i stresu. Badania na zwierzętach od dawna budziły kontrowersje ze względów etycznych. Obecnie wywołują sprzeciw również na gruncie naukowym, ponieważ coraz więcej badaczy kwestionuje wiarygodność badań na zwierzętach i podkreśla, że uzyskanych w ten sposób danych nie można łatwo ekstrapolować na ludzi. Wraz z rozwojem metod alternatywnych, umożliwiających naukowcom zastępowanie i ograniczanie wykorzystywania zwierząt, Unia Europejska powinna promować jasną strategię, obejmującą określone cele pośrednie i harmonogram stopniowego odejścia od wykorzystywania zwierząt w badaniach, doświadczeniach i edukacji.