Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Zwierzęta domowe

Złóż deklarację

Promować wprowadzenie kompatybilnych systemów identyfikacji i rejestracji psów i kotów na szczeblu UE w celu zapewnienia skuteczniejszej identyfikowalności tych zwierząt.

Nielegalny handel psami dynamicznie rozwija się w całej Europie, osiągając wartość ponad 1 miliarda euro. Kwitnie także nielegalny handel kotami. Handel zwierzętami w internecie zagraża zdrowiu i dobrostanowi zwierząt. Zagraża również zdrowiu publicznemu, a także narusza prawa konsumenta i szkodzi rynkowi wewnętrznemu z uwagi na nieuczciwą konkurencję i uchylanie się od opodatkowania. Aby położyć kres okrutnej praktyce nielegalnego handlu zwierzętami domowymi, Komisja Europejska musi zapewnić minimalne obowiązkowe wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji kotów i psów w każdym państwie członkowskim, a także zadbać o to, aby informacje te mogły być dostępne w odniesieniu do każdego zwierzęcia w dowolnym miejscu na terenie Unii.