Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Koniowate

Złóż deklarację

Promować dobrostan koni i odpowiedzialną opiekę nad nimi oraz leżącą u ich podstaw skuteczną identyfikację i identyfikowalność

Niski poziom dobrostanu koni i koniowatych w całej Europie wynika obecnie przede wszystkim z niewiedzy. Z problemami dobrostanowymi w mniejszym lub większym stopniu boryka się każde państwo członkowskie. Dlatego właśnie Komisja powinna pomóc w promowaniu odpowiedzialnego podejścia do posiadania koni, bez względu na to, gdzie się znajdują i jaka jest ich rola. Ponadto u podstaw odpowiedzialnego podejścia do posiadania koni musi leżeć odpowiedni system identyfikacji i rejestracji zwierząt. Identyfikowalność jest niezbędna do zapewnienia dobrostanu i dobrego zdrowia koni. Bez właściwej identyfikacji i rejestracji nie jest możliwe powiązanie zwierząt z osobą odpowiedzialną za ich dobrostan.