Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Intergrupa ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt

Złóż deklarację

Pragnąc połączyć siły z innymi posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego, którym leży na sercu dobrostan zwierząt, zobowiązuję się, że po wybraniu mnie do PE dołączę do Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt.

Ta Intergrupa jest siłą napędową ochrony zwierząt w Parlamencie Europejskim. Jest to jedna z dwóch najstarszych i jedna z najliczniejszych intergrup w Parlamencie. Umożliwia eurodeputowanym z różnych grup politycznych spotkania, dyskusję i osiągnięcie międzypartyjnego porozumienia w kwestii dobrostanu zwierząt.