Vote for Animals
Dobrostan zwierząt

Handel zwierzętami i dobrostan zwierząt

Złóż deklarację

Zapewnić, aby przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich był w pełni zgodny ze standardami UE w zakresie dobrostanu zwierząt

W ostatnim dziesięcioleciu handel produktami pochodzenia zwierzęcego między UE a krajami trzecimi wzrósł niemal dwukrotnie. Handel ten często szkodzi dobrostanowi zwierząt, ponieważ większość międzynarodowych umów handlowych pomija kwestie dobrostanowe. Liberalizacja handlu bez zadbania o ochronę dobrostanu zwierząt oznacza otwarcie rynków europejskich na tanie produkty uzyskane z zachowaniem niskiego poziomu dobrostanu, które stanowią wyzwanie dla konkurencyjności europejskich producentów, zobowiązanych do przestrzegania wysokich norm w tym zakresie. Konieczne jest, aby umowy handlowe zawierały przepisy mające na celu zapewnienie, aby przywożone produkty pochodzenia zwierzęcego były w pełni zgodne ze standardami UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Obowiązkowe oznaczanie metody produkcji w UE przyczyniłoby się do zapewnienia zgodności przywozu z przepisami i sprzyjało rozwojowi systemów zapewniających wyższy dobrostan zwierząt w UE i krajach trzecich.