Vote for Animals
Dierenwelzijn Belofte

Huisdieren

STEUN DE DIEREN

De invoering van compatibele systemen voor de identificatie en registratie van honden en katten in de EU te ondersteunen

Illegale hondenhandel is een lucratieve industrie in Europa, goed voor meer dan 1 miljard euro. Ook de illegale kattenhandel ontwikkelt zich gestaag. Deze handel, die vaak via internet gebeurt, bedreigt de gezondheid en het welzijn van de dieren maar ook de volksgezondheid en de rechten van de consument. De belastingontduiking en oneerlijke concurrentie die eruit volgt,kan ook een bedreiging vormen voor de interne markt.
Om hier een einde aan te maken, moet de Europese Commissie ervoor zorgen dat minimale verplichte vereisten opgelegd worden in alle lidstaten voor de registratie en identificatie van honden en katten, en dat de informatie van elk dier waar dan ook in de EU beschikbaar is.