Vote for Animals
Prisegnite

profil kandidata

Ovo je vaša prilika da podržite inicijativu za dobrobit životinja. Imate mogućnost generalne podrške uz koju možete dodati i podršku za dobrobit određenih grupa životinja.
Kako biste dali svoju podršku, označite barem pet polja koja se odnose na određene grupe životinja.
Polja označena sa zvjezdicom su obavezna

Ako budem izabran/a, prisežem da ću:

Opće prisege

Životinje uzgajane za hranu

Divlje životinje

Kopitari

Kućni ljubimci

Životinje u znanosti

Trgovina i dobrobit životinja

Međuskupina za dobrobit i zaštitu životinja