Vote for Animals
O prisezi

Prisega za dobrobit životinja

Nadolazeći izbori odrediti ce političke prioritete Europske Unije za nadolazećih pet godina. Budući da unapređenje dobrobiti životinja ovisi o podršci zastupnika i zastupnica u europskom parlamentu, pozivamo vas da podržite ovu inicijativu i date svoju prisegu.

PRISEGNITE ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

Opće prisege

 • Težiti tome da se svjesnost životinja i implikacije koje iz toga proizlaze priznaju u svim relevantnim prijedlozima zakona i političkim inicijativama koje pristižu pred Parlament

  Lisabonskim ugovorom, odnosno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, životinje su priznate kao svjesna bića (Članak 13, Glava II). Ovaj članak treba spomenuti u citatima parlamentarnih izvješća i dokumenata o svakom zakonodavnom prijedlogu i političkoj inicijativi relevantnoj za dobrobit životinja kako bi se oni mogli pravilno uzeti u obzir.


 • U slučaju revizije Ugovora, podržati uključivanje dobrobiti životinja kao zajedničke nadležnosti

  Institucije EU-a mogu samo donijeti zakone koji mogu koristiti dobrobiti životinja na temelju zajedničke poljoprivredne politike, nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta ili zaštiti ljudskog zdravlja s obzirom na prenosive bolesti životinja. Ukratko, zakoni se ne mogu odnositi samo na dobrobit životinja na razini EU-a, osim za životinje u uzgoju koje su obuhvaćene postojećim pravom EU-a. Pretvaranje dobrobiti životinja u zajedničku nadležnost omogućilo bi institucijama Unije da same po sebi donesu zakon o dobrobiti životinja, kao što se to može učiniti u pojedinim državama članicama. To odražava očekivanja građana EU-a, budući da većina njih vjeruje da neke ili većinu odluka o dobrobiti životinja treba donositi na razini EU-a (Eurobarometer, 2016.).


 • Pozvati Komisiju da osigura učinkovitu provedbu i realizaciju zakonodavstva koje se odnosi na dobrobit životinja u svim državama članicama

  Postoji niz pravnih standarda EU-a za dobrobit životinja koji su raštrkani po mnogim zakonima, ali njihovo poštivanje i provedba često ne ispunjavaju očekivanja. Revizije Komisije su, primjerice, pronašle da se u Nizozemskoj, Italiji, Španjolskoj, Danskoj i Njemačkoj između 95 i 100 % svinja odsijecaju repovi, što je u izravnoj suprotnosti sa zakonom EU-a. Parlament ima ovlasti nadzora kako bi osigurao da Komisija poduzme korektivne mjere za rješavanje slučajeva u kojima se zakon koji je namijenjen zaštiti životinja ne provodi.


 • Podržati usvajanje općeg okvirnog zakona o dobrobiti životinja kako bi se osigurala minimalna razina zaštite za sve životinje uz istodobno očuvanje postojeće pravne stečevine

  Trenutno EU-zakonodavstvo koje pokriva dobrobit životinja nije sveobuhvatno. Jasan zakonski okvir na EU razini trebao bi se odnositi na sve kućne i napuštene životinje, uključujuci životinje lutalice, te potpuno odražavati načelo životinjske svijesti sadržane u članku 13. Lisabonskog ugovora. Novi zakonski okvir nikako ne bi trebao biti u sukobu sa postojećom pravnom stečevinom, već bi trebao osigurati skladnije spovodenje postojećih zakona za dobrobit životinja.


 • Promicati i podržavati razvoj politike za uvođenje boljih standarda dobrobiti životinja

  Mnoge inicijative vjerojatno će ugledati svjetlo u ovom novom zakonodavnom terminu koji će ili imati potencijal za unapređenje ili ugrožavanje interesa životinja. Pozivamo zastupnike Europskog parlamenta da iskoriste cijeli niz Parlamentarnih inicijativa na njihovom raspolaganju – vlastite inicijative, izvješća, parlamentarna pitanja, izložbe i konferencije – kako bi promicali bolje standarde dobrobiti životinja.


 • Pozvati Komisiju da imenuje povjerenika za dobrobit životinja

  Dobrobit životinja je horizontalno pitanje koje se dotiče različitih europskih politika. Danas se oko četvrtina odjela Komisije izravno dotiče s interesima životinja. Stavljanje dobrobiti životinja pod jednog povjerenika ključno je kako bi se osiguralo da izvršni odbor EU-a dobije zajednički pristup. To bi poslalo snažnu poruku o bilo kakvoj predanosti Komisije poboljšanju života životinja.

Životinje uzgajane za hranu

 • Nastojati svesti na minimum transport živih životinja zamjenjujući ga prijevozom mesa i trupova

  Svake se godine unutar EU-a i prema trećim zemljama prevozi milijarda peradi i 42 milijuna ovaca, koza, konja, svinja i goveda, od kojih je većina za klanje. Prijevoz živih životinja podiže značajnu zabrinutost za dobrobit životinja jer su životinje često izložene žeđi, gladi, pretjeranoj toplini, iscrpljenosti, nedostatku prostora ili odmora. Prijevoz živih životinja također može predstavljati ozbiljan rizik za javno zdravlje doprinoseći širenju bolesti. Davanjem prioriteta prijevozu mesa i trupova zaklanih životinja smanjila bi se patnja životinja u prijevozu, a trgovina bi se normalno odvijala.


 • Promovirati brzo ukidanje korištenja svih kaveza za uzgoj i držanje uzgojenih životinja

  Do 700 milijuna životinja uzgajanih za hranu, uključujući kokoši, prepelice, zečeve, krmače i patke, svake se godine zatvara u kaveze na farmama EU-a. Mnogi od njih drže se u kavezima čitav ili većinu života. Životinje u kavezima strogo su ograničene u kretanju i spriječene su u obavljanju osnovnih prirodnih ponašanja, što štetno utječe na njihovo zdravlje i dobrobit. Korištenje kaveza trebalo bi stoga biti zabranjeno i popraćeno promicanjem sustava uzgoja s većom dobrobiti.


 • Podržati reviziju Direktive o brojlerima kako bi se znatno poboljšala dobrobit tovnih pilića

  Proizvodnja industrijskih tovnih pilića dominantna je sa sedam milijardi brojlera u EU. Ovaj proizvodni sustav povlači za sobom velike zabrinutosti za njihov boljitak, vezane uz odabir pasmina za brži rast, manjak prostora, nedostatak prirodnog svjetla, obogaćivanje hrane ili manjak mogućnosti za prirodno ponašanje. U Direktivi o brojlerima sadržani su samo minimalni standardi zaštite kojima je hitno potrebna revizija iz zdravstvenih, ekoloških i javno zdravstvenih razloga. Parlamentarna plenarna sjednica nedavno je zatražila poboljšanja.


 • Osigurati da dobrobit životinja bude prioritet u provedbi Zajedničke poljoprivredne politike

  Samo 1,54 % Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a trenutno se troši na mjere za dobrobit životinja. Postavljanje dobrobiti životinja kao prioriteta u provedbi ZPP-a ključno je za odgovor na očekivanja europskih građana, budući da 82 % njih vjeruje da bi životinje na farmama trebale biti bolje zaštićene nego što su sada (Eurobarometar 2016.).


 • Okončati praksu prisilnog hranjenja pataka i gusaka koje se koriste za proizvodnju foie gras pašteta

  Proizvodnja foie grasa trenutno zahtijeva prisilno hranjenje pataka i gusaka. Izazvano stanje masne jetre umanjuje funkciju jetre i otežava disanje ptica. Osim što je bolan, postupak prisilnog hranjenja zahtijeva zatvaranje pataka (uglavnom u pojedinačne kaveze) jer inače nastoje izbjeći prisilno hranjenje. Nadalje, proizvodnja foie grasa dovodi do ubijanja više milijuna ženskih pačića jer se mogu koristiti samo muške patke. 23 zemlje članice EU-a ne prisiljavaju hraniti ptice i postoje alternative za prisilno hranjenje. Potrebno je prilagoditi marketinške standarde za foie gras kako bi se takvim alternativama omogućilo ravnopravno natjecanje.


 • Osigurati da se sve životinje uvijek učinkovito omame prije klanja

  Uredba o klanju EU propisuje minimalne standarde za zaštitu životinja za vrijeme klanja. Omamljivanje prije klanja je obvezno, ali su odstupanja tolerirana iz kulturnih ili vjerskih razloga. Bez omamljivanja životinje mogu ostati svjesne i ozbiljno patiti nekoliko minuta, što mnogi dionici, kao što je Federacija veterinara Europe, neprekidno osuđuju. Reverzibilno omamljivanje bilo bi u skladu s klanjem koje se provodi prema vjerskim propisima, uz pružanje pomoći životinjama.


 • Podržati uvođenje novih pravila za zaštitu dobrobiti riba, osobito u vrijeme klanja i tijekom prijevoza

  Broj uzgojenih riba daleko je veći od broja ostalih svjesnih životinja koje se uzgajaju za hranu. Potrebe vezane za dobrobit riba trenutno se ne rješavaju posebnim zakonodavstvom EU-a, unatoč znanstvenom konsenzusu od 2003. godine da su ribe svjesna bića. Uvođenje novih pravila EU-a nužno je kako bi se zaštitili osnovni zahtjevi za dobrobit riba.

Divlje životinje

 • Podržati usvajanje pozitivne liste egzotičnih kućnih ljubimaca za EU kojim bi se utvrdilo koje se egzotične životinje mogu trgovati i držati u EU

  Tijekom proteklih godina, zabilježen je sve veći trend držanja egzotičnih životinja umjesto tradicionalnih kućnih ljubimaca, čineći EU vodećim uvoznikom tropskih riba, gmazova, ptica i sisavaca. Međutim, većina vrsta egzotičnih životinja nije prikladna za život u zatočeništvu i njihovim je vlasnicima iznimno teško pružiti skrb, hranu i stanovanje prikladno njihovim potrebama. Egzotične vrste također mogu ugroziti lokalnu biološku raznolikost i mogu negativno utjecati na javno zdravlje. Pozitivna lista EU-a utvrdila bi koje se vrste mogu trgovati i držati kao kućni ljubimci na jasan i sveobuhvatan način, osiguravajući da je svaka vrsta koja nije na popisu zapravo zabranjena


 • Usvojiti zabranu EU-a za korištenje divljih životinja u cirkusima

  Cirkusi ne osiguravaju neke od najosnovnijih društvenih, prostornih i zdravstvenih zahtjeva za divlje životinje. Te su životinje prisiljene izvoditi neprirodna ponašanja, a postupci obuke uključuju fizičko kažnjavanje koje je stresno za životinje. Izložene su tijesnom zatočeništvu, velikim i bučnim gomilama ljudi, čestim putovanjima, neprikladnim društvenim grupacijama i poremećajima u uspostavljanju društvenih veza. 24 države članice EU-a do sada su usvojile ograničenja u korištenju divljih životinja u cirkusima. Potreban je koordinirani pristup među državama članicama na razini EU-a kako bi se konačno okončao taj zastarjeli oblik zabave.


 • Promicanje suživota i nesmrtonosnog upravljanja divljim životinjama u EU

  U gusto naseljenim kontinentima kao što je Europa, biljni i životinjski svijet je prisiljen koegzistirati i integrirati se s ljudskim aktivnostima. Napori za rješavanje sukoba s divljim životinjama trebali bi započeti ispitivanjem uzroka sukoba između ljudi i divljih životinja i razvijanjem kulture suživota. Na razini EU-a trebalo bi promicati rješavanje sukoba nesmrtonosnim metodama i minimiziranje štete za dobrobit životinja radi postizanja mirnog suživota


 • Podržavati zabrane uzgoja životinja za krzno na nacionalnoj i protiviti se inicijativama koje potiču industriju krzna na Europskoj razini.

  Većina EU građana protivi se uzgoju životinja za krzno i vjeruje da je nepotrebno, neprihvatljivo i nemoralno ubijati životinje u svrhu proizvodnje luksuznih proizvoda za koje postoje humanije alternative. Dok zemlje članice Europske Unije jedna po jedna donose zabrane uzgoja životinja za krzno, Europska Komisija nedavno je objavila osnivanje EU referentnog centra za dobrobit životinja uzgajanih za krzno. Ova vrsta inicijative legitimira okrutnu industriju proizvodnje krzna te je u potpunosti neefikasna u unaprijeđenju dobrobiti životinja. Uz to, navedena inicijativa neopravdano omogućuje trošenje novaca poreznih obveznika na aktivnost kojoj se većina građana Europske Unije protivi.

Kopitari

 • Promicati dobrobit i odgovornu brigu o kopitarima uz snažnu identifikaciju i sljedivost

  Neznanje je danas najveći pokretač lošeg blagostanja kopitara u Europi. Primjerice, držanje u neprikladnim sredinama jednako će utjecati na kopitare u Bugarskoj kao i one u Njemačkoj. Neznanje je često i u Litvi i u Danskoj. Nijedna država članica nije u potpunosti bez problema s održavanjem njihove dobrobiti. Stoga bi Komisija trebala pomoći promicanju odgovornog vlasništva nad kopitarima, bez obzira na to gdje oni žive, i bez obzira na njihovu ulogu. Nadalje, svaki pojam odgovornog vlasništva mora biti potkrijepljen odgovarajućim sustavom identifikacije i registracije. Mjere sljedivosti leže u srcu dobrog blagostanja i zdravlja kopitara. Bez odgovarajuće identifikacije i registracije, kopitari se ne mogu povezati s osobom odgovornom za njihovu dobrobit.

Kućni ljubimci

 • Promicati uvođenje kompatibilnih sustava za identifikaciju i registraciju pasa i mačaka na razini EU-a kako bi se osiguralo učinkovitije praćenje tih životinja

  Nelegalna trgovina psima cvjetajuća je industrija diljem Europe, vrijedna više od milijardu eura. U nastajanju je ilegalna trgovina mačkama koja je također u porastu. Trgovina kućnim ljubimcima putem interneta ugrožava zdravlje i dobrobit životinja. Ona također ugrožava javno zdravlje i prava potrošača kao i unutarnje tržište putem nepoštene konkurencije i utaje poreza. Kako bi se zaustavila okrutna nezakonita trgovina kućnim ljubimcima, Europska komisija treba osigurati da postoje minimalni obvezni zahtjevi za identifikaciju i registraciju mačaka i pasa u svakoj državi članici, te da se tim informacijama može pristupiti na bilo kojoj životinji bilo gdje u Uniji.

Životinje u znanosti

 • Promicati usvajanje sveobuhvatne i konkretne strategije EU-a s ključnim ciljevima za postupno ukidanje uporabe životinja u istraživanju, testiranju i obrazovanju

  U Europi se svake godine u znanstvene svrhe koristi više od 12 milijuna životinja. Osim potencijalno bolnog postupka testiranja, način na koji se životinje uzgajaju, čuvaju i drže također može biti izvor uznemirenosti i patnje. Testiranje na životinjama dugo je bilo sporno pitanje iz etičkih razloga. Ono je sada postalo i sporna praksa zbog moguće neutemeljenosti na znanstvenim osnovama, budući da sve veći broj znanstvenika dovodi u pitanje pouzdanost korištenja životinja i naglašava da se podatci ne mogu lako ekstrapolirati sa životinja na ljude. Razvojem alternativnih metoda, koje znanstvenicima omogućuju da zamijene i smanje uporabu životinja, Europska komisija trebala bi promicati jasnu strategiju s ciljevima i vremenskim rokovima za postupno ukidanje uporabe životinja u istraživanju, testiranju i obrazovanju.

Trgovina i dobrobit životinja

 • Osigurati da uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u potpunosti poštuje standarde EU-a za dobrobit životinja

  U posljednjem desetljeću trgovina životinjskim proizvodima između zemalja EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a gotovo se udvostručila. Ta je trgovina često štetna za dobrobit životinja jer većina međunarodnih trgovinskih sporazuma zanemaruje pitanja dobrobiti životinja. Liberalizacija trgovine bez zaštite dobrobiti životinja podrazumijeva otvaranje europskih tržišta jeftinim proizvodima koji dovode u pitanje konkurentnost europskih proizvođača koji moraju poštivati visoke standarde dobrobiti životinja. Temeljno je da trgovinski sporazumi uključuju odredbe kojima se osigurava da uvezeni proizvodi životinjskog podrijetla u potpunosti poštuju standarde EU-a o dobrobiti životinja. Obvezna metoda označavanja proizvodnje u EU pomoći će usklađenosti uvoza i poticati razvoj viših sustava socijalne skrbi u EU i trećim zemljama.

Međuskupina za dobrobit i zaštitu životinja

 • Sa željom za udruživanje s drugim zastupnicima u Europskom parlamentu koji se brinu o dobrobiti životinja, obvezujem se nakon mog izbora pridružiti Međuskupini Europskog parlamenta za dobrobit i zaštitu životinja.

  Ova Međuskupina pokretačka je snaga za životinje u Europskom parlamentu. To je druga najstarija međuskupina i jedna od najboljih. Međuskupina pruža mogućnost zastupnicima iz različitih političkih skupina da se sastaju, razgovaraju i postignu međustranački konsenzus o pitanjima dobrobiti životinja