Vote for Animals
SITOUMUS

Luonnonvaraiset eläimet

TEE SITOUMUS

Tukea eksoottisten lemmikkieläinten positiivilistan käyttöönottoa. Positiivilista määrittelee, mitä eksoottisia eläimiä voidaan myydä ja pitää lemmikkinä EU:n alueella

Viime vuosina on havaittu, että eksoottisten eläinten pitäminen lemmikkinä perinteisten lemmikkien sijaan on kasvava suuntaus. Tämä on tehnyt EU:sta trooppisten kalojen, matelijoiden, lintujen ja nisäkkäiden suurimman maahantuojan. Useimmat eksoottiset eläinlajit eivät kuitenkaan sovellu vankeudessa elämiseen. Eläinten omistajan on äärimmäisen vaikeaa pitää huolta siitä, että eläimet saavat tarpeidensa mukaiset pito-olosuhteet, hoitoa ja ravintoa. Eksoottiset lajit voivat olla uhka paikallisen luonnon monimuotoisuudelle ja ne voivat haitata kansanterveyttä. EU:n positiivilista eli sallittujen eläinten luettelo vahvistaisi selkeällä ja kattavalla tavalla, mitä lajeja saa myydä ja pitää lemmikkinä. Se varmistaisi samalla, että luettelossa mainitsemattomat eläimet ovat kiellettyjä.

tukea luonnonvaraisten eläinten kieltoa sirkuksissa kaikissa EU-maissa

Sirkukset eivät pysty tarjoamaan luonnonvaraisille eläimille monia niiden sosiaalisia sekä tilaan ja terveyteen liittyviä perustarpeita. Eläimet pakotetaan käyttäytymään epäluonnollisella tavalla, ja eläinten koulutusmenetelmiin kuuluu fyysistä rankaisemista, mikä aiheuttaa niille stressiä. Eläimet joutuvat elämään ahtaissa tiloissa, altistumaan suurille ja äänekkäille ihmisryhmille, matkustamaan usein, elämään epäsopivissa sosiaalisissa ryhmissä, eivätkä ne pysty muodostamaan pysyviä sosiaalisia suhteita. 24 EU-jäsenmaata on rajoittanut eläinten käyttöä sirkuksissa. Nyt tarvitaan jäsenmaiden koordinoitua toimintaa EU-tasolla, jotta tämä vanhentunut viihteen muoto saadaan lopetettua.

Kannustaa ihmisiä rinnakkaiseloon luonnonvaraisten eläinten kanssa ja tukea eläinkantojen hallintaa ei-tappavilla keinoilla

Tiheään asutuissa maanosissa, kuten Euroopassa, luonnonvaraisten eläinten on pakko sopeutua elämään ihmisten rinnalla. Etsittäessä ratkaisuja ristiriitoihin luonnonvaraisten eläinten kanssa, on löydettävä ihmisten ja eläinten välisten konfliktien syyt ja pyrittävä luomaan kulttuuri, jossa eläimet voivat olla olemassa ihmisten rinnalla. Konfliktien ratkaisemista ei-tappavilla keinoilla ja eläinten hyvinvointihaittojen minimointia tulee edistää EU-tasolla, jotta rauhallinen rinnakkaiselo voidaan saavuttaa.

Tukea kansallisia turkistarhauskieltoja ja lupaan vastustaa EU: Ssa turkistarhausta tukevia aloitteita

Suurin osa EU-kansalaisista vastustaa eläinten kasvatusta niiden turkin vuoksi. He katsovat, että on tarpeetonta ja moraalitonta kasvattaa ja tappaa eläimiä ylellisyystuotteiden tuottamiseksi, vaikka inhimillisempiä vaihtoehtoja on olemassa.Tilanteessa, jossa jäsenvaltiot pyrkivät kieltämään turkistuotannon, EU-komissio on hiljattain ilmoittanut, että se aikoo perustaa EU-referenssikeskuksen, joka tulee keskittymään myös turkiseläinten hyvinvointiin. Tämänkaltaiset aloitteet antavat oikeutuksen turkistuotannolle, ovat täysin tehottomia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja käyttävät EU-veronmaksajien rahoja sellaiseen, jota suurin osa heistä ei hyväksy.