Vote for Animals
Lubaduse andmise lehekülg

Kandidaadi profiil

Siin on teie võimalus toetada algatusi loomade heaoluks. Võimalik on teada anda oma üldisest huvist, nagu ka võtta kohustus edendada loomade heaolu konkreetsetes poliitikavaldkondades.
Osavõtust teadaandmiseks tuleb ära märkida vähemalt viis lubaduse osa.
Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kui osutun valituks, luban:

Üldlubadus

Põllumajandusloomad

Metsloomad

Hobuslased

Lemmikloomad

Loomad teaduses

Kaubandus ja loomade heaolu

Loomade heaolu ja kaitse laiendatud töörühm