Vote for Animals
OliveiraPedro

Oliveira Pedro

Bloco de Esquerda
Taken the pledge (100%)
GUE/NGL @pmgoliveira