Vote for Animals
The pledge

Landbrugsdyr

Take the pledge

Bestræbe mig på at minimere transporten af levende dyr ved at erstatte transport af levende dyr til slagtning med handel med kød og kadavere.

Hvert år transporteres inden for EU og til tredjelande 1 milliard fjerkræ og 42 millioner får, geder, heste, svin og kvæg, hvoraf de fleste er til slagtning. Levende transport rejser alvorlige dyrevelfærdsproblemer, da dyr ofte udsættes for tørst, sult, overdreven varme, udmattelse, manglende plads eller hvile. Transport af levende dyr kan også medføre alvorlige risici for folkesundheden ved at bidrage til udbredelsen af sygdomme. Prioritering af transporten af kød og kadavere vil have stor betydning for minimeringen af dyrs lidelser, samtidig med at handelen opretholdes.

Fremme en hurtig udfasning af anvendelsen af alle bure til opdræt og hold af husdyr.

Op mod 700 millioner husdyr, herunder høner, vagtler, kaniner, søer og ænder, opdrættes hvert år i bure på EU-landbrug. Mange af dem holdes i bure i hele eller det meste af deres liv. Husdyr er stærkt begrænset i deres bevægelse og forhindret i at udleve grundlæggende naturlig opførsel, hvilket har en skadelig indvirkning på deres sundhed og velfærd. Brug af bure bør derfor forbydes og ledsages af indføresel af opdræt med bedre dyrevelfærd.

Støtte en revision af direktivet om slagtekyllinger for væsentligt at forbedre velfærden for slagtekyllinger.

Industriel produktion af slagtekyllinger er omfattende med opdræt af syv milliarder slagtekyllinger i EU. Produktionssystemet medfører store velfærdsproblemer som følge af udvælgelsen af racer med hurtig vækst, mange dyr pr. kvadratmeter, mangel på naturligt lys, hurtig opformering og manglende muligheder for at udleve naturlig adfærd. Der er kun mindstekrav til beskyttelsesstandarder i direktivet om slagtekyllinger, som derfor omgående skal revideres af hensyn til velfærd, miljø og folkesundhed. Forbedringer blev for nylig efterspurgt af Parlamentets plenarmøde.

Sikre, at dyrevelfærden i landbruget prioriteres ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik.

Kun 1,54 % af EU’s fælles landbrugspolitik anvendes i øjeblikket på dyrevelfærdsforanstaltninger. At give dyrevelfærden højere prioritet ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik er afgørende for at imødekomme de europæiske borgeres forventninger, da 82 % af dem mener, at husdyr bør beskyttes bedre, end de bliver nu (Eurobarometer 2016).

Standse tvangsfodring af ænder og gæs, der anvendes til produktion af foie gras.

Produktionen af foie gras kræver i øjeblikket tvangsfodring af ænder og gæs. Fedtleveren forringer leverfunktionen og gør det svært for fuglene at trække vejret. Ud over at være smertefuld kræver tvangsfordringen tæt indespærring af ænder (for det meste i individuelle bur), da de ellers vil forsøge at undgå tvangsfodringen. Desuden fører foie gras-produktionen til aflivning af millioner af hunænder, fordi kun andrikker kan bruges. 23 af EU-medlemsstaterne bruger ikke tvangsfordring af fugle, og der findes alternativer til tvangsfodring. Der er behov for at tilpasse markedsføringsstandarderne for foie gras, så sådanne alternativer kan konkurrere på lige fod.

Sørge for, at alle dyr altid er effektivt bedøvet før slagtning.

EU’s slagteningsforordning fastsætter minimumsstandarder for beskyttelse af dyr på slagtetidspunktet. Bedøvelse før slagtning er obligatorisk, men der tillades undtagelser af kulturelle eller religiøse årsager. Uden bedøvelse kan dyrene forblive bevidste og lide alvorligt i flere minutter, hvilket mange interessenter som f.eks. Den Europæiske Veterinærforening konsekvent fordømmer. Reversibel bedøvelse ville være forenelig med slagtning udført i overensstemmelse med religiøse forskrifter, samtidig med at det ville blive lette dyrs lidelser.

Støtte indførelsen af nye regler til sikring af velfærden for fisk, især på tidspunktet for slagtning og under transport.

Antallet af opdrættede fisk er langt større end alle andre levende dyr opdrættet til fødevarer. Der findes i øjeblikket ikke EU-lovgivning specifikt for dyrevelfærd for fisk, på trods af den videnskabelige konsensus siden 2000, at fisk er følende væsener. Indførelsen af nye EU-regler er nødvendig for at sikre fiskenes grundlæggende velfærd.