Vote for Animals
The pledge

Heste

Take the pledge

Fremme velfærd og ansvarlig pasning af heste understøttet af sikker identifikation og sporbarhed.

Uvidenhed er den største årsag til dårlig velfærd på tværs af Europa i dag. Ingen medlemsstat er helt fri for problemer med dyrevelfærd. Derfor bør Kommissionen bidrage til at fremme ansvarligt hestehold, uanset hvor de bor, og uanset deres rolle. Endvidere skal alle aspekter af ansvarligt ejerskab understøttes af et velfungerende identifikations- og registreringssystem. Sporbarhed er afgørende for god hestevelfærd og -sundhed. Uden ordentlig identifikation og registrering kan heste ikke knyttes til en person, der er ansvarlig for deres velfærd.