Vote for Animals
The pledge

Handel og dyrevelfærd

Take the pledge

Sikre, at importen af animalske produkter fra tredjelande fuldt ud respekterer EU’s dyrevelfærdsstandarder

I de sidste ti år er handelen med animalske produkter mellem EU og tredjelande næsten fordoblet. Denne handel er ofte skadelig for dyrevelfærden, fordi de fleste internationale handelsaftaler forsømmer dyrevelfærdsspørgsmål. En liberalisering af samhandelen uden at sikre dyrevelfærden indebærer åbning af europæiske markeder for billige produkter, som ikke tager hensyn til dyrevelfærd, og som udfordrer konkurrenceevnen hos europæiske producenter, der skal overholde de strenge EU-dyrevelfærdsstandarder. Det er afgørende, at handelsaftaler indeholder bestemmelser for at sikre, at importerede animalske produkter fuldt ud respekterer EU’s dyrevelfærdsstandarder. Obligatorisk mærkningordning for produktionen i EU ville bidrage til at opretholde importen og fremme udviklingen af højere dyrevelfærdssystemer i EU og tredjelande.