Vote for Animals
The pledge

Forsøgsdyr

Take the pledge

Fremme vedtagelsen af en omfattende og konkret EU-strategi med milepæle for at udfase brugen af dyr i forskning, forsøg og uddannelse.

Mere end 12 millioner dyr bruges hvert år i Europa til videnskabelige formål. Ud over den potentielt smertefulde testproces kan den måde, som dyrene opdrættes, plejes og holdes på, også være en kilde til nød og lidelse. Dyreforsøg har længe været et omstridt spørgsmål af etiske årsager. Det er nu også blevet en kontroversiel praksis af videnskabelige grunde, da et stigende antal forskere sætter spørgsmålstegn ved pålideligheden af at bruge dyr og understreger, at data ikke let kan ekstrapoleres fra dyr til mennesker. Med udviklingen af alternative metoder, som giver forskere mulighed for at erstatte og reducere brugen af dyr, bør EU fremme en klar strategi med milepæle og tidslinjer for at udfase brugen af dyr i forskning, forsøg og uddannelse.