Vote for Animals
The pledge

Familiedyr

Take the pledge

Fremme indførelsen af kompatible systemer til identifikation og registrering af hunde og katte på EU-plan for at sikre en mere effektiv sporbarhed af dyrene.

Den ulovlige hundehandel stiger voldsomt over hele Europa og udgør mere end 1 milliard euro. En begyndende ulovlig handel med katte er også stigende. Online familiedyrshandel truer dyrs sundhed og velfærd. Den truer også folkesundheden og underminerer forbrugernes rettigheder og det indre marked gennem illoyal konkurrence og skatteunddragelse. For at standse den grusomme ulovlige handel med familiedyr skal Europa-Kommissionen sikre, at der er obligatoriske mindstekrav til identifikation og registrering af katte og hunde i medlemsstaterne, og at man kan få adgang til oplysninger om hvert enkelt dyr hvor som helst i hele EU.