Vote for Animals
The pledge

Dyr i naturen

Take the pledge

Støtte vedtagelsen af en EU-positivliste over eksotiske kæledyr, der bestemmer hvilke eksotiske dyr der kan forhandles og holdes i EU

I de senere år har der været en stigende tendens til at holde eksotiske dyr i stedet for traditionelle kæledyr, hvilket gør EU til en af de største importører af tropiske fisk, krybdyr, fugle og pattedyr. Imidlertid er de fleste arter af eksotiske dyr ikke egnet til et liv i fangenskab, og det er yderst vanskeligt for deres ejere at sørge for pleje, mad og bolig, der passer til deres behov. Eksotiske arter kan også true den lokale biodiversitet og kan påvirke folkesundheden negativt. En EU-positivliste vil fastlægge, hvilke arter der kan forhandles og holdes som kæledyr, på en klar og udtømmende måde, således at enhver art, der ikke er på listen, faktisk er forbudt.

Vedtage et EU-forbud mod anvendelse af vilde dyr i cirkus

Et cirkus kan ikke opfylde de mest grundlæggende sociale, pladsmæssige og sundhedsmæssige krav for vilde dyr. Disse dyr tvinges til at udføre unaturlig adfærd, og træningen omfatter fysisk afstraffelse, som er stressende for dyrene. De er udsat for tæt indespærring, store, støjende folkemængder, hyppige rejser, uhensigtsmæssige sociale grupperinger og forstyrrelse af etablerede sociale bånd. 24 EU-medlemsstater har nu vedtaget begrænsninger i brugen af vilde dyr i cirkus. En koordineret tilgang mellem medlemsstaterne på EU-plan er nu nødvendig for definitivt at afskaffe denne forældede form for underholdning.

Fremme sameksistens med og ikke-dræbende forvaltning af dyrelivet i EU

I tætbefolkede verdensdele som Europa er dyrelivet tvunget til at sameksistere og integrere sig med menneskelige aktiviteter. Bestræbelser på at løse konflikter med dyrelivet bør begynde med at tackle årsagerne til konflikter mellem mennesker og dyr og udvikle måder at sameksistere med menneskelig færden på. Håndteringen af konflikter med ikke-dræbende metoder og minimering af negativ indflydelse på dyrevelfærden for at opnå fredelig sameksistens bør fremmes på EU-plan.

Støtte vedtagelsen af ​​nationale forbud mod pelsdyrbrug og modsætte sig initiativer, der giver EU-godkendelse til pelsindustrien.

Opdræt af dyr med henblik på pelsproduktion modsættes af de fleste EU-borgere, der mener, at det er uacceptabelt, unødvendigt og umoralsk at holde og dræbe dyr til fremstilling af et luksusprodukt, for hvilket der findes mange mere humane alternativer.
I en sammenhæng, hvor medlemsstaterne bevæger sig mod forbud mod denne grusomme industri, har Europa-Kommissionen for nylig meddelt, at den vil oprette et andet EU-referencens center for også at fokusere på pelsdyrs velfærd. Denne form for initiativer giver legitimitet til en grusom industri, er fuldstændig ineffektiv i at forbedre dyrenes velfærd og bruge penge fra EU’s skatteyderne til noget, som de fleste anser for uacceptable.

Støtte vedtagelsen af ​​nationale forbud mod pelsdyrbrug og modsætte sig initiativer, der giver EU-godkendelse til pelsindustrien.

Opdræt af dyr til pelsproduktion modsiges af de fleste EU-borgere, der mener, at det er uacceptabelt, unødvendigt og umoralsk at holde og dræbe dyr til fremstilling af et luksusprodukt, for hvilket der findes mange mere humane alternativer. En sammenhæng, hvor medlemsstaterne bevæger sig mod forbuddet mod denne grusomme industri, har Europa-Kommissionen for nylig meddelt, at den vil oprette et andet EU-referencens center for også at fokusere på pelsdyrs velfærd. Denne form for initiativer giver legitimitet til en grusom industri, er fuldstændig ineffektiv i forbedringen af ​​dyrevelfærden og bruger EU-skatteydernes penge til noget, som de fleste af dem anser for ikke acceptable.