Vote for Animals
Подкрепящи каузата кандидати

Кой е дал обещанието за хуманно отношение към животните